Startsidan

-

12 flytblad

Förbjuden frukt

Jag bodde i en trefamiljsvilla
när jag var liten
Pappa arbetade på sågverket
som ägde villan

Vi barn fick inte äta av frukten i trädgården
Frukten tillhörde sågverket
Det kunde vi inte förstå

Nej, för oss var det inte Sörgården

Upphovsskyddat © 2004-2023