Startsidan

-

12 skavsår

Brännsår

Vad man måste förnedra sig för att bli varm!
Be en pyroman om eld
och sedan hoppas
att det dröjer innan någon slår larm

Stjäla filtar från ålderdomshemmet
Vara feg och inställsam
Lyssna till en vaggsång
som sjungs gällt och falskt
(och sedan) somna på sin oväns arm
Vad man måste förnedra sig för att bli varm!

Upphovsskyddat © 2004-2022