Startsidan

-

12 skavsår

Cirkulär rörelse

Jag går runt, runt
Inte i cirklar
Mer likt en tvättmaskin
Katarsis
Sökande rening

Jag går runt, runt
Inte mot målet
Mer likt ett ekorrhjul
för att generera energi
eller förbruka den

Jag går runt, runt
Inte mot centrum
Mer likt en katt vid den heta gröten
Avvaktande
undvikande osäkerhet och fara

Jag åker runt, runt
Inte besökande resmål
Mer likt en karusell
Önskande att centrifugalkraften
skickar ut ledan i periferin

Jag går runt, runt
Inte mot ljuset
Mer likt en planet
i en bana
utan intentioner
i en krökt rymd

Upphovsskyddat © 2004-2022