Startsidan

-

12 oprovocerade dikter

Teorin om det praktiskas överlägsenhet

Vi försöker bevisa rörelse
genom att gå

Vi drar slutsatser om tidens linjäritet
genom att låta klockans visare gå runt

Vi plagierar det unika
och försvarar oss med att
inget är nytt längs solens bana

Det enkla
är vanans vän

Upphovsskyddat © 2004-2022