Startsidan

-

12 oprovocerade dikter

Befriande

Det är så befriande att tänka
på hjärnan
Fjättrad vid sin plats
Innesluten i sin boja
Och ändå
kan den hysa
högtflygande planer
svävande visioner
bevingade ord

Det är så befriande att tänka
på tankar
De tänker sig själva

Vem är åskådaren?

Upphovsskyddat © 2004-2022