Startsidan

-

12 dikter på gränsen

Sidornas flyktiga påtaglighet

Som om det saknade insida
Det kan det ju inte göra
Objektet måste ta slut någonstans
När jag rör mig mot centrum
måste jag passera en gräns
Den är insidan

Men om jag rör mig ända in till centrum
och objektet inte tar slut
då är det solitt
Jag har funnit en monolit

Jag kan inte färdas mot centrum
i en monolit - på riktigt
Det blir en tänkt färd
genom det ogenomträngliga


Som om det saknade utsida
Det kan det ju inte göra
Objektet måste ta slut någonstans
När jag rör mig mot periferin
måste jag passera en gräns
Den är utsidan

Men om jag rör mig mot periferin
och objektet tunnas ut
och tunnas ut
tills det omärkligt har tagit slut
Då är jag ena stunden innanför
Nästa stund är jag utanför
Voila - däremellan är utsidan
fast jag inte märkte det

Om jag vänder tillbaka mot centrum
kommer jag tillbaka in i objektet igen
Plötsligt har jag insidan bakom mig
Det var ju utsidan alldeles nyss
Utsidan blev insida
Samma sida
vänd ut och in?
Jag har funnit en tunn hinna

Upphovsskyddat © 2004-2024