Startsidan

-

12 dikter på gränsen

Spådom - mellan nu och sedan

Det finns människor som kan spå i kaffesump
De snurrar på koppen
så att bottensatsen fastnar längs koppens insidor
Då bildas mönster
I dessa mönster kan framtiden tydas

Handtaget representerar den spådda
Koppens kant representerar långa avstånd i tid eller rum
Mönstren bildar symboler
som är på väg från eller till den spådda

Min faster gjorde mycket gott kokkaffe

Det finns människor som kan spå
i ångan ovanför en varm kaffekopp
Vattnet extraherar ju smak
Så också sumpens förutsägelser
I ångan bildas mönster av förflyktigade spådomar
som förebådar vad som ska hända med kaffedrickaren

Min faster skötte en bondgård
och var tvungen att spå väder

Upphovsskyddat © 2004-2024