Startsidan

-

12 dikter från en i publiken

Improvisation

Pianot är uppställt
Pallen är på plats
Notstället är utfällt
Publiken har slutat att hosta
Belysningen tonas ner

Så bryts tystnaden av enstaka toner
De börjar i basen
fortsätter med några atonala ackord
och klingar ut i diskanten
Sedan blir det tyst igen

Belysningen tonas upp svagt
Det sitter ingen på pianopallen
Det går en katt på pianot

Da capo! Musiken har nio liv

Upphovsskyddat © 2004-2019