Startsidan

-
Starr

12 tjärnfulla dikter

Starr

Halvgräs
Som om man inte vore äkta?
Att vara egen art
är ingenting att skämmas för!

Upphovsskyddat © 2004-2023