Startsidan

-
Vattenspegel

12 tjärnfulla dikter

Vattenspegel

Jag går i den torra bäckfåran
Bottengruset knastrar under skorna
Jag är vattnet
som följer fårans vindlingar

I en skarp krök
där bakvattnet har grävt sig in
snurrar jag runt ett par varv
     Som en virvel

Lätt yr
hoppar jag över en sten
     Som ett vattenfall

Till slut når jag tjärnen
Jag stannar
men mina tankar rinner ut
i funderingar
om erfarenheternas fåror

Till våren
kommer riktigt vatten
att rinna här igen

Upphovsskyddat © 2004-2022