Startsidan

-
Starr

12 tjärnfulla dikter

Visdom i stubben

När stubben åldras
träder en vis gammal grek fram

Kanske håller han ett fostrande tal
för de unga tallarnaUpphovsskyddat © 2004-2022