Startsidan

-
Väsen

12 tjärnfulla dikter

Väsen

Stubbar, buskar och vind
blir vättar, troll och knytt
när naturen spelar teater
                          för fantasin

Upphovsskyddat © 2004-2022