Startsidan

-

12 dikter i dimma

Föreställning för fler sinnen

Du går i morgondimman
och säger att du inte ser någonting

Du byter sinne:
Hörseln får spela med

Du lyssnar efter djur, bilar och andras steg
Du lyssnar efter andra som också är publik

Vi är många men kan bli fler

Det är fri entré
till morgondimman
som egentligen är något helt annat:
Vattendropparnas försök
till en pantomimföreställning
om ett regn

Upphovsskyddat © 2004-2020