Startsidan

-

12 dikter i dimma

Kondensation

När luften blir mättad med vattenånga
letar vattenmolekylerna efter partiklar:
sot, rök eller damm
En efter en
fäster molekylerna på partiklarna
och samlas i små vattendroppar
Till slut bildas dimman

Det osynliga blir synligt:
vattenångan kondenserar till svävande droppar

Det synliga blir osynligt:
det avlägsna landskapet försvinner in i dimman

Ombytta roller
Lita aldrig på det beständiga

Upphovsskyddat © 2004-2020