Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Examensarbete

Vi lärde oss så småningom
att ta in naturvetenskapen i våra avhandlingar
Det var egentligen enkelt:
Som att hälla upp syra i provrör
eller att släppa en kula i ett sluttande plan

Allt skrivande bygger på friktion och koncentration

Det blev betydligt svårare att ta in ekonomin i det vi skrev
Den ville sätta sig mellan raderna
och summera
subtrahera
eller dividera med ord

Till sist ville den knuffa undan rubriken
få dit sina varumärken
öka omsättningen och flytta in på större kontor

Upphovsskyddat © 2004-2019