Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Kastparabel mot Newton

Isaac, hade du kommit till skott
om du träffats av ett äppelskrott?

Isaac, matematik är ett annat namn för en gemensam sorg
Du har väl inte lagt alla dina lösningar i samma (frukt)korg?

Upphovsskyddat © 2004-2019