Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Hyllning till Milton Friedman

Tre utslag av ett ekonomiskt beteende:
Att räkna fram självkostnaden för ett enstaka leende
Att äntligen förstå vådan av att för enkelt ge kunden rabatt
Att känna sig säker på vinstmarginalen
                            av ett intjänat skratt

Upphovsskyddat © 2004-2019