Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Utanför biologiska övningslaboratoriet

Gingkoträdet utanför botaniska institutionen
borde inte växa där
Fel zon

Visserligen rätt institution
men omöjligt att överleva
Omöjligt att fortplanta sig

Någon annan har bestämt
att gingkoträdet ska växa där
i kylan
i ensamheten

En student går förbi
"Vad gör jag här?"
"Duger jag?
...eller kommer jag lära mig det omöjliga?"

- Tillbaka 

Upphovsskyddat © 2004-2019