Startsidan

-

Aderton akademiska dikter

Svenska Akademiens ordlista

Jag läser en bok om plastens historia
Kemister söker ett nytt material
med egenskaper som inte liknar metall
Ett material
som krymper i värme
och utvidgar i sig i kyla
Beständigt
Ska stå emot väder och vind

Alkemi men inte guld

Sedan återstår bara namnet:
”Kunststoff”, ”Plastic”

Svenska akademin får sedan ta ett stort ansvar:
Ordet plast kommer in i ordlistan
Det beskriver ett material
en företeelse som har påverkat vårt liv

Ett ord som är beständigt
Som står emot väder och vind
Som krymper i värme
och drar ihop sig i kyla

- Tillbaka 

Upphovsskyddat © 2004-2019