Startsidan

-

Installationer

Tolwer

1

En dag av oändlighet
Alla andra dagar ärliga

En dag av förträfflighet
Alla andra dagar härliga

2

Två dina händer

Du har bara två

T
O
L
W
E
R

En miljon
för en ren ton do re mi

| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 0 |

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2020