Startsidan

-

Installationer

Tolwer

7

Sju armar för att bära upp ljus
Två armar för att bära in ved
En mun för att dricka vatten
Två öron
som ligger vakna om natten

8

Åtta dagar
En vecka plus övertid

T
O
L
W
E
R

Om alla bokningar kunde tala
skulle kalendern svara Mata mig!

| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 0 |

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2020