Startsidan

-

Installationer

Tolwer

3

Tre dagar med dis
Flera dagar utan kontur
Flera dagar av oklarhet

4

Fyra förändringar
Blindhet
Dövhet
Stumhet
Oförmåga att se folk i ögonen

T
O
L
W
E
R

Slem
blev mitt hem Kväk

| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 0 |

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2020