Startsidan

-

Installationer

Tolwer

5

Fem ord om fred
Från en president
med skarpladdad revolver

6

En sexpack öl
En sexpack kärlek
Får jag bjuda på öl?
Får jag bjuda på kärlek?

T
O
L
W
E
R

En äng
blev mitt matbord
och säng Gnägg

| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 0 |

-

Upphovsskyddat © 2004 - 2020