Startsidan

-

12 örfilar

Kvalitetskontrollanten

Gud sitter som avsynare
vid det löpande bandet
Man har hittat glasbitar
i DNA:et

Självklart misstänker han sabotage
från en viss individ
som bor i detaljerna

Upphovsskyddat © 2004-2020