Startsidan

-

12 örfilar

Mellan reklamen

Jag tittar på tv
Mellan två reklampass
är det något långt inslag
med en långsamt talande person
utan rörliga bilder
musik och snabba klipp
Nyheter, Debatt eller något sådant
Blyheter eller Deplatt

Tråååkigt

Innan nästa reklampass börjar
hinner jag borsta tänderna
och gå ut men hunden

Upphovsskyddat © 2004-2020