Startsidan

-

12 örfilar

I nuet finns hopp

Han hoppar över bäcken
Mitt i hoppet
är han varken på den västra
eller östra stranden

Han kommer någonstans ifrån
och han är på väg någonstans
men mitt i hoppet
är han mitt emellan


Han lever i nuet
Mitt i detta nuet
är han varken i det förflutna
eller i framtiden

Han har en historia
och han vill vara en del av framtiden
men han lever nu
mitt emellan då och sedan


I hoppet och nuet
bor förändringen och närvaron
Osäkerheten och möjligheten

Den som inte hoppar
blir kvar på ena stranden

Den som inte följer med tiden
blir kvar i det förgångna

Upphovsskyddat © 2004-2020