Startsidan

-

12 örfilar

En titt i pigtittaren

Jag hade det svåra samtalet med mina barn:
Vi pratade om grovtvätt och damm
(Inte grodor och damm)

Inget uppstår av sig själv
Inget försvinner av sig själv
Det gäller såväl fortplantning som rengöring

Det kändes bra
Jag gav av min kvalitetstid till mina barn
Det berättade jag i förbifarten
När vi dukade, lagade mat och åt tillsammans

Hushållsnära gemenskap
behöver inte vara svart eller vit

Upphovsskyddat © 2004-2020