Startsidan

-

12 örfilar

Full av busfrön

Krukan i marmor
står utanför huvudentrén
I nyvattnad svart mylla
växer penséer i avstämda färger

I en sandfylld springa
mellan trottoarens plattor
och i skuggan av krukan
växer en maskros
med upproriskt lång stjälk

Den bidar sin tid
Snart ska den landsätta sina fallskärmar
i krukans jord

Upphovsskyddat © 2004-2020